THÔNG TIN KỸ THUẬT

BẢNG BAREM TRỌNG LƯỢNG THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT

BẢNG BAREM TRỌNG LƯỢNG THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT

Bảng barem đơn trọng của thép xây dựng Hòa Phát Bảng trọng lượng của thép xây dựng Hòa Phát cung cấp thông tin chi tiết trọng lượng thép cuộn, trọng lượng thép cây phi 10, trọng lượng thép phi 12, 14, 16, 18…. Chúng tôi xin gửi quý khách hàng barem trọng lượng thép xây dựng và dung sai...

ximangsatthep 29/11/2018
BẢNG TRA THÉP HÌNH I, U , V, H , L

BẢNG TRA THÉP HÌNH I, U , V, H , L

Bảng tra thép hình I, H, U, V, L , Tra về kích thước , tra khối lượng, tra diện tích và các đặc trưng hình học, Mô men quán tính, bán kính quán tính, mô men kháng uốn của các chủng loại thép hình I, H, U, V, L 1 BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ C   2 BẲNG TRA...

ximangsatthep 25/11/2018
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA THÉP XÂY DỰNG ( TCVN 1650 – 85)

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA THÉP XÂY DỰNG ( TCVN 1650 – 85)

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA THÉP XÂY DỰNG ( TCVN 1650 – 85) 1. THÉP BÊ TÔNG XÂY DỰNG CÓ CÁC ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI TCVN 1650-85 (THÉP TRÒN CÁN NÓNG VÀ THÉP GÂN ( THÉP VẰN ) ), BAO GỒM: 1.1 Thép tròn trơn: Φ6;         Φ6.5;      Φ7;         Φ8;         Φ9; Φ10;       Φ11;       Φ12;       Φ13;       Φ14;       Φ15;       Φ16;       Φ17;       Φ18;       Φ19; Φ20;       Φ21;       Φ22;       Φ23;       Φ24;       Φ25;       Φ26;       Φ28; Φ30;       Φ32;       Φ34;       Φ35;       Φ36;       Φ38 Φ40 1.2 Thép gân ( Thép vằn ): Đường kính...

ximangsatthep 25/11/2018
CÁC TIÊU CHUẨN VỀ THÉP CÔNG NGHIỆP

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ THÉP CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu một số tiêu chuẩn về thép công nghiệp : Tiêu chuẩn ASTM A709, Tiêu chuẩn ASTM A573 – 89C , Tiêu chuẩn ASTM A283-88, Tiêu chuẩn ASTM A572 – 88C 1.TIÊU CHUẨN ASTM A709 Tiêu chuẩn ASTM A709 – 90 quy định các điều kiện kỹ thuật cho các mác thép để làm cầu được cung cấp dưới dạng thép hình, tấm, thanh....

ximangsatthep 25/11/2018
 Scroll Up