Thép Ray GRADE Q235

Công ty Hasoco cung cấp các sản phẩm thép ray chuyên dụng được lắp đặt làm đường ray tàu hỏa, xe kéo hàng chuyên dụng trong các khu mỏ, khu khai khoáng, nhà máy hoặc làm các ray cẩu trục trong các xưởng cơ khí, sắt thép, cẩu chuyên dụng. Với tính năng và công dụng tiện lợi thép ray dần phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
1 Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67,2 16.818 1.130.182 18.500 1.243.200
2 Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144,48 16.818 2.429.891 18.500 2.672.880
3 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) 8 195,7 16.818 3.291.318 18.500 3.620.450
4 Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) 12,5 558,12 17.727 9.893.945 19.500 10.883.340
5 Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12,5 484,13 17.727 8.582.305 19.500 9.440.535
6 Ray QU70x120x120x70x28x12000mm (71Mn) 12 633,6 18.636 11.808.000 20.500 12.988.800
7 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764,28 18.636 14.243.400 20.500 15.667.740
8 Ray P30x108x108x60.3×12.3x10000mm 1 301 17.727 5.335.909 19.500 5.869.500
9 Ray P15x6000mm 6 9 16.818 1.513.636 18.500 1.665.000
10 Ray P50x12500mm (71Mn) 12,5 643,88 17.727 11.414.236 19.500 12.555.660
11 Ray QU100x12000mm (71Mn) 12 1.067,52 18.636 19.894.691 20.500 21.884.160
12 Ray QU120x12000mm (71Mn) 12 1.717,2 20.000 34.344.000 22.000 37.778.400
13 Ray P30x8000mm (Q235B) 8 24 16.818 4.036.364 18.500 4.440.000
14 Ray P24x8000mm (Q235B) 8 192 16.818 3.229.091 18.500 3.552.000

Ngoài sản phẩm thép ray, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, thép công nghiệp khác như: Thép Hình U, I, V, H, thép tấm, thép lá…