Bảng tra thép hình I, H, U, V, L , Tra về kích thước , tra khối lượng, tra diện tích và các đặc trưng hình học, Mô men quán tính, bán kính quán tính, mô men kháng uốn của các chủng loại thép hình I, H, U, V, L

1 BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ C

 

2 BẲNG TRA THÉP HÌNH CHỮ H

  • Bảng tra trọng lượng thép hình H ( TÍNH THEO CÂY )

3 BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ V

 

4 BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ I

 

  • Bảng tra trọng lượng thép hình I ( TÍNH THEO CÂY )

 

5. BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ L ( THÉP GÓC KHÔNG ĐỀU CẠNH LOẠI 1)

 

6. BẢNG TRA THÉP HÌNH CHỮ L ( THÉP GÓC KHÔNG ĐỀU CẠNH LOẠI 2)

 

7. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH CHỮ U