Bảng barem đơn trọng của thép xây dựng Hòa Phát

Bảng trọng lượng của thép xây dựng Hòa Phát cung cấp thông tin chi tiết trọng lượng thép cuộn, trọng lượng thép cây phi 10, trọng lượng thép phi 12, 14, 16, 18….

Chúng tôi xin gửi quý khách hàng barem trọng lượng thép xây dựng và dung sai trọng lượng thép xây dựng Hòa Phát chi tiết như sau:

Bảng trọng lượng thép xây dựng Hòa Phát theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2:2008

TT        Chủng Loại                 Số cây/bó             Đơn trọng (kg/cây)           Chiều dài ( m/cây )

1       Thép thanh vằn D10        384                            7.22                                     11,7

2      Thép thanh vằn D12         320                            10.39                                    11,7

3      Thép thanh vằn D14         222                            14.16                                    11,7

4      Thép thanh vằn D16        180                             18.49                                    11,7

5      Thép thanh vằn D18         138                            23.40                                    11,7

6      Thép thanh vằn D20         114                             28.90                                   11,7

7      Thép thanh vằn D22          90                              34.87                                   11,7

8      Thép thanh vằn D25          72                              45.05                                    11,7

9      Thép thanh vằn D28          57                              56.63                                    11,7

10    Thép thanh vằn D32           45                             73.83                                    11,7

Lưu ý: Dung sai đơn trọng theo quy định: ± 5%.